30 jun '19
Slotfeest

3 aug '19
Kinderkamp ‘In het begin…’

21 sep '19
Tarcisiusdag voor misdienaars 2019

15 mrt '20
Vormelingendag vicariaten Arnhem en Utrecht

Slotfeest

Ter afsluiting van het seizoen organiseert het Jongerenplatform Aartsbisdom Utrecht (JPU) op zondag 30 juni een spetterend feestje in Deventer. “We beginnen met een Eucharistieviering in de Broederenkerk, daarna volgt de koffie met lunch en een voordracht van mgr. Hoogenboom over ‘De Katholieke Kerk en de Europese Unie: Verleden, heden en toekomst van een vredesproject’,” zo maakt het JPU-team bekend.

“Vervolgens is er een spetterende activiteit waarbij je creativiteit, een beetje krachtinspanning en kleren die nat mogen worden nodig hebt. We gaan vooral heel veel lol beleven! Tot slot genieten we in het parochiecentrum van een gezellig diner,” aldus het JPU.

Aanmelden: vóór 1 juni bij jongerenpastoraat@aartsbisdom.nl (dit i.v.m. het reserveren van de spetterende activiteit en het diner).

Programma:

  • 10.30 uur Heilige Mis in de Broederen kerk
  • 12.00 uur Lunch in de parochiezaal
  • 13.00 uur Voordracht mgr. Hoogenboom ‘De Katholieke Kerk en de Europese Unie, verleden, heden en toekomst van een vredesproject’
  • 14.00 uur Pauze en lopen naar activiteit
  • 15.00 uur Spetterende activiteit: neem droge kleren mee!
  • 17.30 uur Diner

Foto: Europakruis, symbool van tolerantie, vrede en verzoening. Het origineel is vervaardigd door studenten in Ebensee (Oostenrijk), een replica staat in het gebouw van het Europarlement. Foto: Feuerkogel/Traunsee Touristik. Klik hier voor meer info.