3 aug '19
Kinderkamp ‘In het begin…’

15 sep '19
Openingsviering

21 sep '19
Tarcisiusdag voor misdienaars 2019

3 nov '19
Saints & Souls

14 dec '19
Kerstgala

24 jan '20
Into the Great Silence...

15 mrt '20
Vormelingendag vicariaten Arnhem en Utrecht

21 mrt '20
Stille Omgang

22 mrt '20
Vormelingendag vicariaat Deventer

5 apr '20
Palmzondag

25 apr '20
Rome Reis

28 jun '20
Slotviering

Jongeren Aartsbisdom op weg naar Wereldjongerendagen Polen

Geplaatst op 18 07 2016

De deelnemers aan de WJD-reis ‘Ontmoet Papa Wojtyla’ van het Aartsbisdom Utrecht zijn zondag 17 juli vertrokken richting Polen. Zij werden uitgezwaaid door kardinaal Eijk en mgr. Hoogenboom. Mgr. Woorts reist mee, evenals ‘jeugd- en jongerenvicaris’ Pauw.

Een aantal WJD-pelgrims had die ochtend de Eucharistieviering in de H. Kruiskerk te Amersfoort bijgewoond, waar kardinaal Eijk de hoofdcelebrant was. Hij gaf hen na afloop van de viering de pelgrimszegen en wenste hen een goede tijd.De bussen vertrokken ‘s avonds rond 19 uur bij het aartsbisschoppelijk paleis aan de Utrechtse Maliebaan. Daarbij waren ook vele ouders aanwezig om hun kinderen uit te zwaaien. Vlak voor vertrek sprak kardinaal Eijk de jongeren in beide bussen kort toe. Ook sprak hij een reiszegen uit. Hij verwees daarbij onder meer naar het internationale logo van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid en zei: ““Het zou mooi zijn als jullie bij terugkeer met de ogen van Jezus naar jezelf, naar de wereld en naar je medemens kunnen kijken. Ik hoop en bid dat deze WJD een mooie reis mag zijn voor jullie persoonlijke geloof en je relatie met Jezus.”
Het logo van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid toont een Christusfiguur met kruiswonden die een verloren man op zijn schouders draagt, tegen de achtergrond van een kruis en drie blauwe ovalen in diverse tinten. Opvallend is dat het rechteroog van de ‘Goede Herder’ en het linkeroog van de gedragen persoon in elkaar overlopen. Christus ziet met de ogen van Adam en Adam met de ogen van Christus. Iedere persoon ontdekt in Christus, de nieuwe Adam, zijn of haar eigen menselijkheid en toekomst (bron: rkdocumenten.nl).