3 aug '19
Kinderkamp ‘In het begin…’

15 sep '19
Openingsviering

21 sep '19
Tarcisiusdag voor misdienaars 2019

3 nov '19
Saints & Souls

14 dec '19
Kerstgala

24 jan '20
Into the Great Silence...

15 mrt '20
Vormelingendag vicariaten Arnhem en Utrecht

21 mrt '20
Stille Omgang

22 mrt '20
Vormelingendag vicariaat Deventer

5 apr '20
Palmzondag

25 apr '20
Rome Reis

28 jun '20
Slotviering

WJD-reis Ontmoet Papa Wojtyla: dag 4

Geplaatst op 22 07 2016

De groep van de reis ‘Ontmoet Papa Wojtyla’ is tijdens de ‘Dagen in het Bisdom’ (Days in the Diocese) verdeeld over vier parochies van het bisdom Opole: Biala, Prudnik, Mechnica en Ujazd. Jongerenwerker Samuel Luz: “De jongeren zijn erg onder de indruk van de Poolse gastvrijheid. Elke dag in de parochies heeft ook een thema: zo was donderdag 21 juli de cultuurdag, met bezoeken aan kastelen en kerken. De jongeren hebben kennis gemaakt met de geschiedenis van Polen, met de plaatselijke heiligen van deze regio. Godsdienst en cultuur hebben in Polen een herkenbare en belangrijke band met elkaar.”

Foto rechts: een deel van de groep in Biala

“Het feit dat de groep in vieren is verdeeld, maakt dat er veel meer interactie is tussen de Nederlandse, Poolse, Tsjechische en Libanese jongeren: allemaal groepen die in hetzelfde dekenaat zijn ondergebracht deze dagen,” zo vult vicaris Pauw aan. Tijdens de eerste ‘Dag in het Bisdom’ was er een viering op parochieel niveau, donderdag en vrijdag stonden er vieringen op het niveau van het dekenaat op het programma en zaterdag 23 juli vindt er een viering plaats met alle jongeren die in het bisdom Opole verblijven voor de Wereldjongerendagen.

De groep in Ujazd staat onder leiding van pastoor Skiba. De groep die in de parochie Mechnica ontvangen is (met als begeleider pastor Anton ten Klooster), ging op de cultuurdag naar het heiligdom van St. Hiacynthus en naar het sanatorium Sebastianeum Silesiacum. Samuel: “Na een heerlijke warme maaltijd en een rondleiding in het kasteel Moszna, hebben we een boom geplant in de tuin van de Kerk van St. Jakobus, een teken van het verband tussen onze verschillende culturen. De afsluiting van de dag was een gezellige avond met pizza en spelletjes. Het Poolse ‘elftal’ heeft gewonnen van het Nederlandse ‘elftal’… De band die ontstaat tussen de Nederlandse en Poolse jongeren is voor iedereen een heel mooie ervaring.”

Vicaris Pauw begeleidt de groep in Biala: “Vandaag (21 juli) bezocht onze groep, samen met pelgrims uit Tsjechië en Libanon, kasteel Moszna Zamek, een oude vesting maar in de 19de eeuw vrijwel geheel vernietigd en opnieuw opgebouwd door de rijke kolenindustrieel Hubert von Tiele Winckler. Aansluitend was er een bezoek aan de stoeterij bij het kasteel die beroemde Olympische kampioenspaarden heeft voortgebracht. Vervolgens waren we getuigen van de weidegang van de indrukwekkende dieren. Op de Zweedse heuvel (te voet bereikt maar gelukkig niet hoog!) werd met alle groepen die in het dekenaat te gast zijn Eucharistie gevierd in de open lucht (zo’n 300 jonge mensen). Daar wordt een icoon vereerd van Maria Moeder Gods die op wonderlijke wijze de 30-jarige oorlog tegen de Zweden doorstond. Een geliefde plaats om hulp en bescherming te vragen.

Na de lunch waren de groepen te gast bij het begin van de jaarlijkse feestdagen in Biala en presenteerden zij iets van hun eigen land. Ook de groep uit ons bisdom had een mooie presentatie waarbij zelfs het Nederlandse koningspaar op het toneel verscheen en iedereen meegenomen werd in het feestelijke slotlied ‘Hoofd, schouders, knie en teen’ met bijbehorende gebaren. De Libanese groep kreeg iedereen op de dansvloer met hun zeer opzwepende muziek en prachtige rondedans. Op het feestterrein kon worden meegedaan aan sport en spel en maakten de bezoekers kennis met de plaatselijke historie en gebruiken, zoals het schilderen van Paaseieren.”De groep in Prudnik wordt begeleid door mgr. Woorts. Zijn verslag van de cultuurdag: “Na een Eucharistie in de parochiekerk bezochten wij in de ochtend in deelgroepen de binnenstad van Prudnik aan de hand van een puzzeltocht. Na de lunch gingen wij vanuit het centrum te voet enkele kilometers buiten de stad om het heiligdom van St Jozef te bezoeken. Franciscanen zijn daar na de communistische tijd weer een klooster begonnen. De herinnering aan kardinaal Wyszynski die hier in de jaren vijftig geïnterneerd is geweest, wordt er levend gehouden. We maakten deze pelgrimage met Poolse jongeren en met Libanese jongeren, priesters en religieuzen. Ook hun aartsbisschop was erbij. Onderweg werd er gezongen en ook gedanst.


Samen met Libanese jongeren

Na het bezoek aan en gebed in de kapel ging iedereen naar een nabij gelegen veld op een heuvel. Daar was braadworst! Daarna volgende een presentatie door de verschillende groepen / landen. De Libanezen begonnen met traditionele dansen. Ook onze jongeren deden mee. Daarna onze Nederlandse/Aartsbisdom groep. Onze priesterstudent Gauthier leidde het in: ‘We have only some silly songs ... but all of you can participate!’ Wat volgde was ‘Van voor naar achter van links naar rechts’, ‘Hoofd, schouders, knie en teen’ en ten slotte met muzikale ondersteuning via YouTube de ‘Vogeltjesdans’. Onze priesterstudent Mauricio deed het voor en dat was zo enthousiasmerend dat bijna iedereen meedeed. De Polen sloten af met een presentatie van een oogstdankfeest. Het was bijzonder feestelijk en verbindend.”


Dans door de Libanese jongeren
Van voor naar achter...


Pools Oogstdankfeest

Zaterdag 23 juli vertrekt er nog een groep vanuit het Aartsbisdom Utrecht naar de Wereldjongerendagen: de reis ‘Keep calm have mercy’ van de parochies H. Suitbertus, Paus Johannes XXIII, St. Eusebius, De Verrijzenis, HH. Maria en Laurentius en H. Gabriel. De organisatoren: “Mercy betekent genade en barmhartigheid en dat past goed in dit Heilig Jaar van de Barmhartigheid. Voorafgaand aan de Wereldjongerendagen gaan we naar Munster in Duitsland, om al wat te proeven van de internationale Kerk en als verdieping op het thema. Na de WJD gaan we nog naar Auschwitz, naar de plek van zoveel onbarmhartigheid en gruwel.”