17 mrt '18
Stille Omgang 2018: ‘Eucharistie = Liefde’

18 mrt '18
Vormelingendag vicariaat Deventer

25 mrt '18
Passion: Wereldjongerendag 2018 in Aartsbisdom

29 mrt '18
Meeleefdagen priesteropleiding

28 apr '18
Bisdombedevaart naar Lourdes

1 jul '18
Slotfeest & reünie Lourdesbedevaart

16 jul '18
Jongerenreis ‘Giro d’Italia’

4 aug '18
Kinderkamp ‘Ga je mee op wereldreis?’

5 aug '18
Tienerkamp: ‘Back to basic’

15 jan '19
Wereldjongerendagen in Panama

Nederlandse vertaling wereldwijde enquête Vaticaan onder jongeren

Geplaatst op 05 07 2017

De wereldwijde enquête onder jongeren die het Vaticaan online houdt, wordt in het Nederlands vertaald en komt donderdag 6 juli online via rkkerk.org/survey. Nederlandse jongeren kunnen dan de vragen lezen en beantwoorden in de eigen taal. De resultaten worden later toegevoegd aan de reacties uit de hele wereld op deze enquête over jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping.

Er is hard gewerkt aan zowel de vertaling van de enquête, die 14 juni is vrijgeven, als de techniek om deze online vanuit Nederland toegankelijk te maken. “Dat vroeg even wat tijd, maar we zijn blij dat we op 6 juli een en ander online kunnen hebben,” vertelt Gerrie Conen, beleidsmedewerker van Jong Katholiek op het Secretariaat van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap (SRKK) in Utrecht.

“Onder meer via de websites rkkerk.nl en jongkatholiek.nl zal de enquête te vinden zijn. Verder hopen we via de bisdommen in de parochies zo veel mogelijk jongeren te bereiken die mee willen doen aan de enquête,” aldus Conen.

De enquête vindt plaats ten behoeve van de 15de Gewone Algemene Bisschoppensynode, die in oktober 2018 wordt gehouden met als thema ‘Jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping’. Jongeren worden op deze manier in de gelegenheid gesteld input te leveren voor deze Bisschoppensynode.

Informatie vanuit de Nederlandse Kerkprovincie over de komende Bisschoppensynode is te vinden in een speciaal nieuwsdossier op rkkerk.nl en op jongkatholiek.nl. Informatie vanuit het Vaticaan over de synode is te vinden op de website youth.synod2018.va.

Foto: via youth.synod2018.va, jongeren maken selfie met paus Franciscus.