24 feb '19
Youcatbios & WJD-reünie

16 mrt '19
Stille Omgang

31 mrt '19
Vormelingendag vicariaten Arnhem en Utrecht

31 mrt '19
Vormelingendag vicariaat Deventer

14 apr '19
Palmzondag

30 jun '19
Slotfeest

20 jul '19
Jongerenreis ‘Follow St. Patrick’

3 aug '19
Kinderkamp ‘In het begin…’

Passion kijkt vooruit naar Panama

Geplaatst op 28 03 2018

De jaarlijkse viering van Wereldjongerendag op Palmzondag, in het Aartsbisdom Utrecht ‘Passion’ genoemd, vond zondag 25 maart voor het eerst plaats in Doetinchem. In en om de Onze Lieve Vrouw Tenhemelopnemingkerk had het Jongerenplatform Aartsbisdom Utrecht een gevarieerd programma georganiseerd.

Aan het begin van Passion sloten de jongeren aan bij de parochiële Eucharistieviering met als hoofdcelebrant ‘jeugd en jongerenvicaris’ Pauw, tevens pastoor van de kerk in Doetinchem (parochie Maria Laetitia). Hij verontschuldigde kardinaal Eijk, die zich de avond tevoren vanwege een keelontsteking had afgemeld. In zijn preek baseerde vicaris Pauw zich op de tekst die de kardinaal had voorbereid. Daarbij vertaalde hij de handelingen van de inwoners van Jeruzalem naar deze tijd: mensen spreidden hun mantels uit over de grond zodat Jezus er met ezel en al overheen kon rijden. Vicaris Pauw: “Zouden wij dat voor Jezus doen? Ons in een plas werpen en onze zorgvuldig van gaten voorziene broek ruïneren? Eigenlijk zouden we dat moeten doen!”
Dat is namelijk wat Jezus van ons vraagt: dat Hij via ons in deze wereld binnen kan komen en de mensen bereiken. Ook de apostelen wisten niet meteen hoe te handelen en sloegen een modderfiguur, zo blijkt uit het Evangelie. Pauw: “Maar zij hebben hun levensroeping ontdekt. Via hen is Gods Woord tot ons gekomen. Jezus wil tot ons komen in de wereld van vandaag. Wij mogen als het ware een brug vormen tussen Gods Woord, het Evangelie en het leven van alledag. Wij mogen een brug van Gods Liefde zijn!”

Na de lunch werd het programma vervolgd in de Mariakapel van de kerk. Daar verzorgde rector Kuipers van priesteropleiding het Ariënsinstituut een inleiding over de boodschap van paus Franciscus voor deze Wereldjongerendag. Hij memoreerde dat sinds de Wereldjongerendagen (WJD) in Krakau Maria een soort weggeleide is geworden richting de WJD in Panama. Dat zie je terug in de thema’s voor de tussenliggende Palmzondagen, aldus Kuipers. Het thema van dit jaar (‘Vrees niet Maria, want gij hebt genade gevonden bij God’ uit Lucas 1,30) valt in de brief van de paus uiteen in drie delen: ‘Vrees niet’, ‘Maria’ en wat het wil zeggen als je genade hebt gevonden bij God. Rector Kuipers ging op elk van deze onderdelen dieper in.

Vanwege het mooie weer en de afwezigheid van de kardinaal verviel de workshop over de Youcat en liepen alle jongeren mee met de rondleiding door Doetinchem die werd verzorgd door Anja Dijcker, secretaris van de parochie Maria Laetitia. De route voerde langs het gemeentehuis (waaraan een klok is bevestigd die oorspronkelijk bij de Catharinakerk hoorde), de Lutherse kerk, het Joods monument en de protestantse (maar van oorsprong rooms-katholieke) Catharinakerk.

Na een korte pauze verzorgde mgr. Woorts een PowerPoint presentatie over Maria in de kunst, waarbij hij startte bij de oudst bekende afbeeldingen van Maria om uit te komen bij Maria zoals we haar kennen uit Lourdes – dit met het oog op de aankomende bisdombedevaart. Hierna gaf jongerenwerker pastor Mauricio Meneses uitleg over de vier verschillende reisinitiatieven naar de WJD in Panama (meer informatie: zie de website van reisorganisatie VNB). Meneses wil jongeren graag inspireren om mee te gaan en komt daarvoor graag naar de parochies voor een toelichting. Wie daar belangstelling voor heeft, kan hem mailen. Voorafgaand aan Passion had zich al een aantal jongeren bij hem gemeld “en vandaag kwamen daar zeven bij: dat is een mooi begin,” aldus pastor Mauricio.

Passion werd vervolgens afgesloten met de aanbidding van het Allerheiligste, waarbij ook biechtgelegenheid werd geboden, en daarna een gezamenlijke maaltijd.

Bekijk ook de fotoreportage op de Facebookpagina van Jong Aartsbisdom