3 aug '19
Kinderkamp ‘In het begin…’

15 sep '19
Openingsviering

21 sep '19
Tarcisiusdag voor misdienaars 2019

3 nov '19
Saints & Souls

14 dec '19
Kerstgala

24 jan '20
Into the Great Silence...

15 mrt '20
Vormelingendag vicariaten Arnhem en Utrecht

21 mrt '20
Stille Omgang

22 mrt '20
Vormelingendag vicariaat Deventer

5 apr '20
Palmzondag

25 apr '20
Rome Reis

28 jun '20
Slotviering

Slotdocument en brief synodevaders gepubliceerd

Geplaatst op 06 11 2018

Zaterdag 27 oktober is het slotdocument van de synode over ‘Jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping’ gepubliceerd. Daarnaast werd een brief van de synodevaders aan alle jongeren vrijgegeven. De korte brief (zie hieronder) is tijdens de synode in samenspraak met alle deelnemers geschreven met als doel de jongeren een boodschap van hoop, vertrouwen en bemoediging te bieden en hen duidelijk te maken dat de Kerk wil luisteren naar de stem van Jezus die doorklinkt in hun vele stemmen, kreten van enthousiasme maar ook in hun momenten van stilte.

Mgr. De Jong, deelnemer aan de synode namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie, heeft deelgenomen aan en heeft meegesproken in alle plenaire en groepssessies tijdens de synode, maar kon in verband met een wijding in het bisdom Roermond niet meestemmen. Het slotdocument is momenteel alleen beschikbaar in het Italiaans. Aan een Nederlandse vertaling wordt gewerkt. Download hier de Nederlandse vertaling van brief van de synodevaders als pdf.

Brief van de synodevaders aan de jongeren

Wij, synodevaders, richten ons tot jullie, jongeren van deze wereld, met een woord van hoop, vertrouwen, troost. In deze dagen zijn wij bijeengekomen om te luisteren naar de stem van Jezus, “de eeuwig jonge Christus”, en in Hem jullie vele stemmen, jullie jubelkreten, klachten en stiltes te herkennen.

Wij weten van jullie innerlijk zoeken, de vreugde en de verwachtingen, het verdriet en de angst die jullie onrust vormen. Wij wensen dat jullie nu een woord van ons horen: wij willen medewerkers zijn van jullie vreugde, opdat jullie verwachtingen veranderen in idealen. Wij zijn er zeker van dat jullie bereid zullen zijn om je met jullie wil om te leven ervoor in te zetten dat jullie dromen gestalte krijgen in jullie bestaan en in de geschiedenis van de mensheid.

Laten onze zwakheden jullie niet ontmoedigen, laten broosheid en zonden geen obstakel zijn voor jullie vertrouwen. De Kerk is een moeder voor jullie, zij laat jullie niet in de steek, zij is bereid jullie op nieuwe wegen te begeleiden, op de hooggelegen paden waar de wind van de Geest krachtiger waait en de wolken van onverschilligheid, oppervlakkigheid en moedeloosheid wegvaagt.

God heeft de wereld zo liefgehad dat Hij haar zijn Zoon heeft geschonken. Wanneer dan de wereld zich keert naar het materiële, het onmiddellijk succes, het genot en de zwaksten verplettert, helpen jullie haar dan zich weer op te richten en de blik te richten op de liefde, de schoonheid, de waarheid en de gerechtigheid.

Wij zijn een maand lang samen op weg geweest met enkelen van jullie en vele anderen die met ons in gebed en genegenheid waren verbonden. Wij wensen deze weg nu voort te zetten in ieder gedeelte van de wereld waarheen de Heer Jezus ons stuurt als missionaire leerlingen.

De Kerk en de wereld hebben dringend behoefte aan jullie enthousiasme. Word reisgenoten van de zwaksten, de armen, de door het leven getekenden.

Jullie zijn het heden, wees een stralende toekomst.