30 jun '19
Slotfeest

3 aug '19
Kinderkamp ‘In het begin…’

21 sep '19
Tarcisiusdag voor misdienaars 2019

Jongerenwerker Aartsbisdom Utrecht start 1 februari

Geplaatst op 17 12 2018

Met ingang van 1 februari 2019 wordt mevrouw Z.M.C. Mijhad-Hoogeveen benoemd tot jongerenwerker van het Aartsbisdom Utrecht. Het betreft een aanstelling voor 0,5 fte. Sarah Mijhad (26) is geboren in Baarn en volgt de Hbo-lerarenopleiding tweedegraads tot geschiedenisdocent aan de Hogeschool Utrecht. In Oostenrijk heeft zij een jaar Theologie gestudeerd aan een internationaal theologisch instituut.

Mijhad wil zich onder meer inzetten voor goede vorming en catechese van jongeren, om hen zo te helpen een hechte band met Jezus en de Kerk te onderhouden. Zij volgt Jesús Mauricio Meneses Santiago op. Vanwege de samenvoeging van de pastorale teams van de HH. Martha en Mariaparochie en de parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort, is hij fulltime aan de slag gegaan voor beide parochies. Hij gaat nog wel mee met de Nederlandse jongeren naar de Wereldjongerendagen in Panama, eind januari 2019.

De voornaamste werkzaamheden van de nieuwe jongerenwerker zijn: in samenwerking met het Jongerenplatform (JPU) en vicaris Pauw (Jeugd en Jongeren) jongerenactiviteiten organiseren en leiding geven aan het team voor de vormelingendagen en het team van de Tarcisiusdag (voor misdienaars en acolieten). Een ander element van het werk is het ondersteuning bieden aan parochiële vrijwilligers in het jongerenwerk.
Daarnaast zal zij contacten onderhouden en samenwerken met parochiële jongerenwerkers in het bisdom en met de jongerenwerkers vanuit andere bisdommen binnen het Officium Iuventutis.