3 nov '19
All Saints & Souls

14 dec '19
Kerstgala

24 jan '20
Into the Great Silence...

15 mrt '20
Vormelingendag vicariaten Arnhem en Utrecht

21 mrt '20
Stille Omgang

22 mrt '20
Vormelingendag vicariaat Deventer

5 apr '20
Palmzondag

26 apr '20
Jongerenbedevaart naar Rome

28 jun '20
Slotviering

Gezocht: koorleden Chrismamis Aartsbisdom Utrecht

Geplaatst op 14 03 2019

Tijdens de jaarlijkse Chrismamis (dit jaar op 17 april) wordt het chrisma gewijd en de olie voor zieken en geloofsleerlingen gezegend. Deze olie wordt meegegeven aan alle parochies van het bisdom. Ook hernieuwen de priesters hun wijdingsbeloften. Daarom zijn voor deze viering alle priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers in het Aartsbisdom Utrecht uitgenodigd, evenals de parochiebesturen, locatieraden en pastoraatsgroepen, de diaconaal assistenten en de catechetisch medewerkers.

In de uitnodiging vraagt kardinaal Eijk hen “om vanuit elke locatie in uw parochie een groep parochianen te (laten) vormen die naar de Chrismamis komt. Zo kunnen vele gelovigen deze indrukwekkende viering meebeleven.”
Dit jaar is de Chrismamis speciaal gericht op jongeren. Zo mogen jongeren onder meer de muzikale begeleiding verzorgen en de lezingen lezen. Het koor is nog op zoek naar zuivere stemmen en gouden kelen. Of mensen die een instrument kunnen bespelen. Er vindt een koorrepetitie plaats op 14 april bij het Palmzondag event in Arnhem en er wordt 17 april voor aanvang van de mis even ingezongen (een broodmaaltijd wordt verzorgd).

Opgeven kan bij jongerenpastoraat@aartsbisdom.nl

Tot ziens in Apeldoorn!


Praktische informatie:
De Chrismamis vindt plaats op woensdag 17 april om 19.00 uur in de Onze Lieve Vrouwekerk, Hoofdstraat 18 te Apeldoorn. Deze kerk ligt vlak naast het station. Meer informatie: klik hier

De jongerenbijeenkomst op Palmzondag 14 april start om 11.30 uur met een Eucharistieviering in de H. Martinuskerk (Steenstraat 7). Voor meer informatie en aanmelden voor deze dag: klik hier